Keyword Difficulty Checker

Med Keyword difficulty checker får du en indikasjon på hvor vanskelige det er å rangere for et gitt søkeord.

Når det er sagt, så baseres dette utelukkende på backlinks, hvilket gjør at en rekke andre faktorer som spiller inn på SEO ikke er vurdert. Dette innebærer at en høy score betyr mange backlinks.

  • Prising: Freemium
  • Pros: God indikasjon på vanskelighetgrad
  • Cons: Dekkes kun av backlinks

Test dine søkeord her