Skriv konverterende tekster med AIDA

AIDA - Attention interest desire action

AIDA – Attention, Interest, Desire and Action. Dette er kanskje det mest populære rammeverket for tekstforfattere. Slik bruker du det.

Det er mange måter å bruke AIDA på. Noe jeg har erfart gir godt utbytte er å fange folks oppmerksomhet med en situasjon de kjenner seg igjen i. Da treffer du målgruppen.

Formel:

  • [Har du ett problem?] – oppmerksomhet (A)
  • [Det trenger du ikke lenger] – Interesse (I)
  • [Vi fikser problemet for deg] – Begjær/Ønsker (D)
  • [kjøp/ta kontakt] – Handling (A)

Under følger noen eksempler på hvordan du kan bruke rammeverket. For å gjøre det enkelt, så har jeg fargemarkert de forskjellige elementene.

  • OppmerksomhetInteresseBegjær/ønskeHandling

Eksempel #1 Tekstannonse nettsted

Case: Tannlege tilbyr skallfasetter til folk med skadde tenner.

  • «Smiler du med en fortann? Det trenger du ikke lenger. Skallfasett gir deg smilet tilbake. Bestill i konsultasjon dag!«

Eksempel #2 Bilde annonse

Case: Tannlege tjenester generell.

Denne annonsen har du kanskje sett før. Den er brilliant av flere grunner, men i denne sammenheng er det fordi den benytter AIDA helt etter boka.

  • Hvorfor tannpleie er viktig - Hvordan skrive med AIDA.ai
    Bildet, og teksten «Hvorfor er tannpleie viktig? Fordi selv om han mangler ett øyebryn, så er den manglende tannen det første du la merke til. Fiks ditt smil, og bestill time i dag!«

Oppsummering

AIDA er hva vi kaller en lineær modell, basert at leseren går gjennom gitte steg. Det er godt tilpasset hvordan mennesker tenker, og er derfor effektivt i mange sammenhenger.

NB! Alle annonser er forskjellige, så anbefaler å benytte AIDA som en veiledning, og ikke et absolutt rammerverk.